Vorming op maat van je team

Plan een vorming

Wil je als organisatie een vorming organiseren? Klik dan op de onderstaande link om contact met mij op te nemen en vraag een vrijblijvende offerte

Contact

Ouders en begeleiders die worden geconfronteerd met agressief en zelfdestructief gedrag van kinderen staan voor een dilemma. Sommigen proberen het met berisping, dreigement en straf. Anderen kiezen de weg van overreding, acceptatie en begrip. De keuze tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ aanpak leidt niet alleen tot polarisatie en afstand tussen ouders en het kind. Beide opvoedingsstijlen mislukken ook vaak omdat dit telkens ook tot escalaties leidt tussen de volwassenen en het kind. Geweldloos verzet biedt een andere weg waar relatie aanbieden en lastig gedrag afkeuren hand in hand gaan.

Geweldloos verzet is een leer die ontwikkeld werd in de context van de sociaal-politieke strijd (Mahatma Ghandi, Martin Luther King). Geïnspireerd door deze leer ontwikkelde de Israëlische professor psychologie Haim Omer een benadering om agressief gedrag van kinderen te stoppen. Als volwassene wordt afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende toon. Escalaties worden voorkomen. Er wordt ouderlijke aanwezigheid in het leven van het kind aangeboden, waarbij de boodschap luidt: “Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op!”

Value exist in its application

Programma: 

Dag 1:  De geschiedenis en de begrippen – ‘ Smeedt het ijzer als het koud is ‘ – escalatieprocessen.

Dag 2: Aanwezigheid en dagelijkse routine

Dag 3: Netwerk betrekken – supportersvergadering en aankondiging maken

Dag 4: Acties binnen NVR  – tailing, herstelgebaar, telefoonronde – oefenen Sit-in

Teksten: handleiding ouders

Het is een 4 daagse opleiding waar je kennis maakt met de verschillen en gelijkenissen tussen het systeemdenken en het contextueel gedachtegoed van Nagy.  Het systeemdenken helpt ons om structuren, communicatiepatronen, narratieven in systemen te begrijpen. Het contextueel gedachtegoed tracht de relationele werkelijkheid te vatten vanuit de relationele ethiek; hoe fair is het tussen mensen en tussen generaties. De integratie van deze 2 stromingen  geeft een stevige basis om aan de slag te gaan in de praktijk.

Value exist in its application

Naast de theorie is het de bedoeling om via aangereikte praktijkvoorbeelden samen uit te zoeken hoe de toepassingen kunnen zijn afhankelijk van de aard van je cliënten en hun bezorgheden, de aard van de organisatie, het mandaat dat je hebt…

Vele organisaties hebben een intern vormingsbeleid voor hun werknemers met als doel alle medewerkers te vormen in theoretische kaders die de uitgangspunten van hun missie ondersteunen. Vaak merken ze dat het niet zo evident is om die vormingen te implementeren en vast te houden in hun dagelijkse praktijk. Hoe implementeer je op teamniveau aangereikte theoretische kaders? Supervisie kan hier een antwoord op zijn.

Value exist in its application

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden proberen we samen met het team te zoeken hoe theorie en praktijk hand in hand kunnen gaan.