Gezins-en relatietherapie

  • MET OUDERS

Kinderen en zeker pubers opvoeden is een belangrijke en tevens complexe opdracht. Ben je de draad even kwijt, heb je geen vat meer op je kind, dring je niet meer door tot haar gevoels- of leefwereld, ben je bang of schrik je van zijn agressieve uitbarstingen… dan kunnen we er samen over praten en zoeken naar passende oplossingen.

De kostprijs voor een consult van 1u is 60€

  • MET KOPPELS

Ben je elkaar kwijt geraakt onderweg, is de balans in de relatie uit evenwicht waardoor ergernissen zwaarder doorwegen dan voorheen of is er een ernstige crisis die jullie uit elkaar drijft… dan kan samen spreken helpen om naast de verschillen alsnog te zoeken naar wat jullie verbindt. Dit om een nieuw evenwicht te zoeken dat recht doet aan beiden.

De kostprijs voor een consult van 1u is 60€

  • INDIVIDUEEL

Zijn er gebeurtenissen van vroeger of nu die te zwaar zijn om te delen met familie of vrienden, angsten of neerslachtigheid die je in een isolement doen belanden…dan kan er met iemand over praten deugd doen. Perspectieven kunnen hierdoor verbreden en onder het stof verdwenen eigenschappen/relaties kunnen opnieuw zichtbaar worden.

De kostprijs voor een consult van 1u is 60€

Ouders die worden geconfronteerd met agressief, zelfdestructief gedrag of extreem angstig gedrag van kinderen staan voor een dilemma. Sommigen proberen het met berisping, dreigement en straf. Anderen kiezen de weg van overreding, acceptatie en begrip. De keuze tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ aanpak leidt niet alleen tot polarisatie en afstand tussen ouders en het kind. Beide opvoedingsstijlen mislukken ook vaak omdat dit telkens ook tot escalaties leidt tussen de volwassenen en het kind. Geweldloos verzet biedt een andere weg waar relatie aanbieden en lastig gedrag afkeuren hand in hand gaan.

Geweldloos verzet is een leer die ontwikkeld werd in de context van de sociaal-politieke strijd (Mahatma Ghandi, Martin Luther King). Geïnspireerd door deze leer ontwikkelde de Israëlische professor psychologie Haim Omer een benadering om agressief gedrag van kinderen te stoppen. Als volwassene wordt afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende toon. Escalaties worden voorkomen. Er wordt ouderlijke aanwezigheid in het leven van het kind aangeboden, waarbij de boodschap luidt: “Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op.

Programma: 

Sessie 1: Waarom NVR ( Non Violent Resistance )en NA ( New Autority )? De geschiedenis en   de begrippen.

Sessie 2: ‘ Smeedt het ijzer als het koud is ‘ – escalatieprocessen.

Sessie 3: NA en gebied van aanwezigheid en autonomie

Sessie 4: NA en daily structure ( methodiek van de 3 manden )

Sessie 5: Netwerk betrekken – supportersvergadering

Sessie 6: Acties binnen NVR ( aankondiging en steunend netwerk )

Sessie 7: Acties binnen NVR ( tailing, herstelbaar, telefoonronde )

Sessie 8: Acties binnen NVR ( Sit –in )

Momenteel zijn er nog geen oudertrainingen gepland.