Nieuws

Ouders en begeleiders die worden geconfronteerd met agressief en zelfdestructief gedrag van kinderen staan voor een dilemma. Sommigen proberen het met berisping, dreigement en straf. Anderen kiezen de weg van overreding, acceptatie en begrip. De keuze tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ aanpak leidt niet alleen tot polarisatie en afstand tussen ouders en het kind. Beide opvoedingsstijlen mislukken ook vaak omdat dit telkens ook tot escalaties leidt tussen de volwassenen en het kind. Geweldloos verzet biedt een andere weg waar relatie aanbieden en lastig gedrag afkeuren hand in hand gaan.

Geweldloos verzet is een leer die ontwikkeld werd in de context van de sociaal-politieke strijd (Mahatma Ghandi, Martin Luther King). Geïnspireerd door deze leer ontwikkelde de Israëlische professor psychologie Haim Omer een benadering om agressief gedrag van kinderen te stoppen. Als volwassene wordt afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende toon. Escalaties worden voorkomen. Er wordt ouderlijke aanwezigheid in het leven van het kind aangeboden, waarbij de boodschap luidt: “Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op!”

Value exist in its application

Programma:

Dag 1:  De geschiedenis en de begrippen – ‘ Smeedt het ijzer als het koud is ‘ – escalatieprocessen.

Dag 2: Aanwezigheid en dagelijkse routine

Dag 3: Netwerk betrekken – supportersvergadering, aankondiging  en sit-in oefenen.

Waar? Clemenspoort – Overwaele 3 in 9000 Gent ( vlakbij St. Pietersstation)

Wanneer? 26, 27 en 28 september van 9.30u tot 16u

Voor wie? ( context)begeleiders binnen de jeugdzorg, hulpverleners die werken met ouders in opvoedingssituaties.

Prijs? 380€

Het contextueel gedachtegoed en geweldloos verzet in opvoeding…..mijn eigen kleur als maatschappelijk werker.

4 daagse opleiding en training voor medewerkers van het CAW Halle- Vilvoorde gebaseerd op 

Het contextueel gedachtegoed van Prof Iván Böszörményi-Nagy en de verschillende stromingen binnen het systeemdenken. We gaan op zoek de realtionele werkelijkheid die menselijke interacties beïnvloeden.Niet alleen  tussen mensen ook tussen generaties. Hoe fair is het tussen mensen? Wat doet onrecht met onze relaties? Hoe kunnen we naast erkennen van lasten, ook verantwoordelijkheid opnemen voor ons eigen handelen? Hoe kunnen we de balansen tussen ons en de andere in beweging brengen? Martin Buber, filosoof was hierin voor Nagy een belangrijke inspiratiebron met zijn  mensbeeld dat wij als persoon verbonden zijn met belangrijke anderen in het verleden, het heden en de toekomst.  Het systeemdenken  geeft tools om concreet aan de slag te gaan binnen systemen en om verhalen een andere betekenis te geven.

Zelf ben opgeleid binnen de contextuele leerschool Leren over Leven in Antwerpen als systemisch-contextueel gezinstherapeut & was ik er ook opleider gedurende 6 jaar.

Value exists in its application

Geweldloos verzet is een leer die ontwikkeld werd in de context van de sociaal-politieke strijd (Mahatma Ghandi, Martin Luther King). Geïnspireerd door deze leer ontwikkelde de Israëlische professor psychologie Haim Omer een benadering om agressief gedrag van kinderen te stoppen. Als volwassene wordt afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende toon. Escalaties worden voorkomen. Er wordt ouderlijke aanwezigheid in het leven van het kind aangeboden, waarbij de boodschap luidt: “Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op!”

Value exist in its application

Programma: 

Dag 1:  De geschiedenis en de begrippen – ‘ Smeed het ijzer als het koud is ‘ – escalatieprocessen.

Dag 2: Aanwezigheid en dagelijkse routine

Dag 3: Netwerk betrekken – supportersvergadering en aankondiging maken

Dag 4: Acties binnen NVR  – tailing, herstelgebaar, telefoonronde – oefenen Sit-in

Value exists in its application