Nieuws

Vele mensen worden ernstig en langdurig ziek, ik ben één van hen. Begin 2019 kreeg ik darmkanker met uitzaaiingen. Na een operatie en chemotherapie ben ik (voorlopig) genezen . Als contextueel therapeut probeer je de werkelijkheid te vatten door ze te orderen in 5 dimensies. Feiten, psychologie, interactie, relationele ethiek en de ontische dimensie. Deze ordening heeft mij geholpen in mijn ziekteproces. Ik heb ervaren hoe “het feit” ziek zijn, een psychologische impact heeft, zich vertaalt in interactie met anderen, hoe balansen tussen mensen en generaties in beweging komen en hoe ziek zijn een andere kijk op leven geeft. Het contextuele gedachtegoed heeft tot doel zich af te bakenen in dialoog en actie te ondernemen om meer vrijheid te verwerven. Ook mijn training van geweldloos verzet is welkom geweest om te focussen op de zaken waar ik controle over had en geen energie te verspillen in dingen die buiten mijn controle vielen.
Ik wil jullie graag deelgenoot maken van mijn ervaringen en inzichten als patient, systemisch contextueel therapeut en therapeut geweldloos verzet en kijk er naar uit de dans van de 5 dimensies met jullie aan te gaan.  

TPC Antwerpen van 10u tot 16u. Broodjes inbegrepen

Value exists in its application

Ben je aan het werk in gezinnen en ben je op zoek naar handvaten, kaders om de problemen te begrijpen en aan te pakken? Heb je zin om ervaringsgericht te leren  en ben je zoek naar een vernieuwende en frisse naast een theoretische insteek? Heb je casussen die je graag tegen het licht houdt samen met andere hulpverleners?

Dan is de 4 daagse introductie iets voor jou. Je wordt 3 dagen ondergedompeld in het systemisch en contextueel gedachtegoed & de laatste dag is er supervisie waar casussen kunnen ingebracht worden.

TPC Antwerpen van 10u tot 16u. Broodjes inbegrepen

Value exists in its application

Het contextueel gedachtegoed en geweldloos verzet in opvoeding…..mijn eigen kleur als maatschappelijk werker.

4 daagse opleiding en training voor medewerkers van het CAW Halle- Vilvoorde gebaseerd op 

Het contextueel gedachtegoed van Prof Iván Böszörményi-Nagy en de verschillende stromingen binnen het systeemdenken. We gaan op zoek de realtionele werkelijkheid die menselijke interacties beïnvloeden.Niet alleen  tussen mensen ook tussen generaties. Hoe fair is het tussen mensen? Wat doet onrecht met onze relaties? Hoe kunnen we naast erkennen van lasten, ook verantwoordelijkheid opnemen voor ons eigen handelen? Hoe kunnen we de balansen tussen ons en de andere in beweging brengen? Martin Buber, filosoof was hierin voor Nagy een belangrijke inspiratiebron met zijn  mensbeeld dat wij als persoon verbonden zijn met belangrijke anderen in het verleden, het heden en de toekomst.  Het systeemdenken  geeft tools om concreet aan de slag te gaan binnen systemen en om verhalen een andere betekenis te geven.

Zelf ben opgeleid binnen de contextuele leerschool Leren over Leven in Antwerpen als systemisch-contextueel gezinstherapeut & was ik er ook opleider gedurende 6 jaar.

Value exists in its application

Het contextueel gedachtegoed en geweldloos verzet in opvoeding…..mijn eigen kleur als maatschappelijk werker.

4 daagse opleiding en training voor medewerkers van het CAW Halle- Vilvoorde gebaseerd op 

Het contextueel gedachtegoed van Prof Iván Böszörményi-Nagy en de verschillende stromingen binnen het systeemdenken. We gaan op zoek de realtionele werkelijkheid die menselijke interacties beïnvloeden.Niet alleen  tussen mensen ook tussen generaties. Hoe fair is het tussen mensen? Wat doet onrecht met onze relaties? Hoe kunnen we naast erkennen van lasten, ook verantwoordelijkheid opnemen voor ons eigen handelen? Hoe kunnen we de balansen tussen ons en de andere in beweging brengen? Martin Buber, filosoof was hierin voor Nagy een belangrijke inspiratiebron met zijn  mensbeeld dat wij als persoon verbonden zijn met belangrijke anderen in het verleden, het heden en de toekomst.  Het systeemdenken  geeft tools om concreet aan de slag te gaan binnen systemen en om verhalen een andere betekenis te geven.

Zelf ben opgeleid binnen de contextuele leerschool Leren over Leven in Antwerpen als systemisch-contextueel gezinstherapeut & was ik er ook opleider gedurende 6 jaar.

Value exists in its application

Geweldloos verzet is een leer die ontwikkeld werd in de context van de sociaal-politieke strijd (Mahatma Ghandi, Martin Luther King). Geïnspireerd door deze leer ontwikkelde de Israëlische professor psychologie Haim Omer een benadering om agressief gedrag van kinderen te stoppen. Als volwassene wordt afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende toon. Escalaties worden voorkomen. Er wordt ouderlijke aanwezigheid in het leven van het kind aangeboden, waarbij de boodschap luidt: “Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op!”

Value exist in its application

Programma: 

Dag 1:  De geschiedenis en de begrippen – ‘ Smeed het ijzer als het koud is ‘ – escalatieprocessen.

Dag 2: Aanwezigheid en dagelijkse routine

Dag 3: Netwerk betrekken – supportersvergadering en aankondiging maken

Dag 4: Acties binnen NVR  – tailing, herstelgebaar, telefoonronde – oefenen Sit-in

Value exists in its application

INSPIRATIE & ERVARING – SABINE BOGAERT

Het contextueel gedachtegoed en geweldloos verzet in opvoeding…..mijn eigen kleur als maatschappelijk werker.

 Inspiratiebron in mijn dagelijkse praktijk met gezinnen en in het vormingsaanbod voor hulpverleners

 

Het contextueel gedachtegoed van Prof Iván Böszörményi-Nagy is een relationeel ethische kijk op de werkelijkheid tussen mensen, tussen generaties. Hoe fair is het tussen mensen? Wat doet onrecht met onze relaties? Hoe kunnen we naast erkennen van lasten, ook verantwoordelijkheid opnemen voor ons eigen handelen? Hoe kunnen we de balansen tussen ons en de andere in beweging brengen? Martin Buber, filosoof was hierin voor Nagy een belangrijke inspiratiebron met zijn  mensbeeld dat wij als persoon verbonden zijn met belangrijke anderen in het verleden, het heden en de toekomst. Zelf ben opgeleid binnen de contextuele leerschool Leren over Leven in Antwerpen als systemisch-contextueel gezinstherapeut.

Geweldloos verzet in opvoeding ontwikkeld door Prof Haim Omer en zijn team geeft handvaten aan ouders om verankerd te blijven binnen in hun opvoedingstaak. Al meer dan 20 jaar doen zij klinisch werk met gezinnen en tevens onderzoek naar de effecten van een opvoeding zonder geweld. Hoe kan je de-escaleren? Hoe ben je aanwezig in het leven van je kind? Hoe blijf je verankerd als ouder als het stormt in je gezin? Hoe blijf je als ouders een team vormen als je dreigt uiteen gespeeld te worden? Mahatma Gandi was hierin voor Haim Omer een belangrijke inspiratiebron met zijn verzetacties tegen de onderdrukking van de Britse bezetting in Indië. Zelf ben opgeleid als therapeut geweldloos verzet (NVR therapeut)in de NVR school van prof Haim Omer in Tel Aviv.