Supervisie geweldloos verzet & systemisch contextuele counseling/therapie

Vele organisaties hebben een intern vormingsbeleid voor hun werknemers met als doel alle medewerkers te vormen in theoretische kaders die de uitgangspunten van hun missie ondersteunen. Vaak merken ze dat het niet zo evident is om die vormingen te implementeren en vast te houden in hun dagelijkse praktijk. Hoe implementeer je op teamniveau aangereikte theoretische kaders? Supervisie kan hier een antwoord op zijn.

Value exist in its application

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden proberen we samen met het team te zoeken hoe theorie en praktijk hand in hand kunnen gaan.

Loading