Inspiratie & Ervaring – Sabine Bogaert

Grateful to stand on the shoulders of inspiring masters…

Prof Iván Böszörményi-Nagy – Prof Haim Omer – Gabor Maté

Het contextueel gedachtegoed, geweldloos verzet in opvoeding en trauma-sensitieve benadering van symptomen …..mijn eigen kleur als systemisch contextueel familietherapeut

Dit zijn mijn inspiratiebronnen waar ik op steun in mijn dagelijkse praktijk met gezinnen en in het vormingsaanbod voor hulpverleners. 

 

Het contextueel gedachtegoed van Prof Iván Böszörményi-Nagy is een relationeel ethische kijk op de werkelijkheid tussen mensen, tussen generaties. Hoe fair is het tussen mensen? Wat doet onrecht met onze relaties? Hoe kunnen we naast erkennen van lasten, ook verantwoordelijkheid opnemen voor ons eigen handelen? Hoe kunnen we de balansen tussen ons en de andere in beweging brengen? Martin Buber, filosoof was hierin voor Nagy een belangrijke inspiratiebron met zijn  mensbeeld dat wij als persoon verbonden zijn met belangrijke anderen in het verleden, het heden en de toekomst. Zelf ben opgeleid binnen de contextuele leerschool Leren over Leven in Antwerpen als systemisch-contextueel gezinstherapeut.

Geweldloos verzet in opvoeding ontwikkeld door Prof Haim Omer en zijn team geeft handvaten aan ouders om verankerd te blijven binnen in hun opvoedingstaak. Al meer dan 20 jaar doen zij klinisch werk met gezinnen en tevens onderzoek naar de effecten van een opvoeding zonder geweld. Hoe kan je de-escaleren? Hoe ben je aanwezig in het leven van je kind? Hoe blijf je verankerd als ouder als het stormt in je gezin? Hoe blijf je als ouders een team vormen als je dreigt uiteen gespeeld te worden? Mahatma Gandi was hierin voor Haim Omer een belangrijke inspiratiebron met zijn verzetacties tegen de onderdrukking van de Britse bezetting in Indië. Zelf ben opgeleid als therapeut geweldloos verzet (NVR therapeut)in de NVR school van prof Haim Omer in Tel Aviv.

Wisdom of trauma van Gabor Maté is een trauma sensitieve benadering om vele psychische klachten te verklaren. Gabor Maté, arts en traumatherapeut is een inspiratiebron omdat hij voorbij het symptoom kijkt en naar de wortels gaat. Hij begrijpt dit gedrag als een poging om zich staande te houden in traumatische situaties. In het symptoom zit de genezing verscholen. In de 14 daagse vorming ” the wisdom  of trauma” werden een 40-tal experten geïntervieuwd in alle domeinen die gelinkt zijn aan trauma; lichaam, psyche en  relaties.

Value exist in it’s application

  • Ruim 30 jaar ben ik actief als maatschappelijk werker, systemisch contextueel gezinstherapeut en therapeut geweldloos verzet in opvoeding binnen verschillende sectoren; als pas afgestudeerde startte ik als maatschappelijk werker in de gevangenis van St. Gillis, na 7 jaar ben ik overgestapt naar de gehandicaptenzorg als gezinsbeleider binnen een MPC St. Franciscus en dit voor 18 jaar. Momenteel werk ik als gezinstherapeut in CGG Brussel sedert 2013.
  • Naast het therapeutisch werk, ben ik ook 4 jaar actief geweest als docent binnen Leren over Leven en gaf ik opleiding aan counselors. De training geweldloos verzet werd binnen diverse organisaties aangeboden in de vorm van een In Compagnie training.
  • Door mijn ervaring in diverse sectoren ben ik ook al jaren actief als supervisor en dit in verschillende organisaties zoals begeleid wonen, pleegzorg, diensten gezinsondersteuning, jeugdzorg…great